Veelgestelde vragen

Data en Cloudcenter Interconnect

Ik ben mijn logingegevens kwijt

Als u niet meer beschikt over de gebruikersnaam of het wachtwoord van een account kunt u nieuwe logingegevens opvragen. Stuur een e-mail vanuit een geautoriseerd e-mailadres waarin u aangeeft van welk account u de inloggegevens wilt ontvangen naar ons Customer Service Team (service@interconnect.nl) of de afdeling Service Delivery (delivery@interconnect.nl). Let op! Onze medewerkers genereren een nieuw wachtwoord, waarna het oude wachtwoord niet meer werkt.

Als u toegang heeft tot myInterconnect, kunt u de wachtwoorden van POP3 e-mailadressen zelf aanpassen: log in op myInterconnect, zoek het betreffende pakket op en klik op het envelopje en dan op het potloodje bij de betreffende domeinnaam. In het scherm dat u dan ziet, kunt u voor het betreffende e-mailadres een nieuw wachtwoord genereren en opslaan.

Hoe en waar vraag ik een myInterconnect account aan?

U kunt een myInterconnect account aanvragen per telefoon of via e-mail bij Service Delivery (073 – 8800 000, delivery@interconnect.nl) of CST (073 – 880 0011, service@interconnect.nl). Alleen geautoriseerde contactpersonen met een geldig e-mailadres krijgen een account. Als u niet bent geautoriseerd, dient u toegevoegd te worden aan de autorisatielijst van uw organisatie voordat u een account kunt aanvragen. Welke handelingen u wel en niet kunt uitvoeren in myInterconnect, is afhankelijk van de rechten die aan u zijn toegekend.

Ik ben de logingegevens van mijn (enige) geautoriseerde e-mailadres kwijt

Als u toegang heeft tot myInterconnect, kunt u het wachtwoord van het geautoriseerde e-mailadres zelf aanpassen. Log in op myInterconnect, zoek de domeinnaam op, klik op het envelopje en vervolgens op het potloodje bij het betreffende e-mailadres. In het scherm dat u dan ziet, kunt u een nieuw wachtwoord genereren en opslaan.

Als u nog geen toegang heeft tot myInterconnect kunt u nieuwe inloggegevens opvragen bij onze afdeling Backoffice via een ondertekend verzoek op briefpapier. U kunt dit verzoek per e-mail (in pdf of jpg bestand) versturen naar delivery@interconnect.nl. Het verzoek dient ondertekend te worden door een geautoriseerde en/of tekenbevoegde persoon. Sluit een KvK uittreksel bij indien een tekenbevoegde, maar niet geautoriseerde persoon, het verzoek tekent. Vergeet niet om een e-mailadres op te geven waar de nieuwe gegevens naar verzonden mogen worden.

Ik kan Interconnect telefonisch niet bereiken, wat zijn de back-up telefoonnummers?

Wanneer Interconnect niet bereikbaar is op de reguliere telefoonnummers 073 – 88 000 00 (algemeen) of 073 – 88 000 11 (service), dan zijn wij bereikbaar op onze back-up telefoonnummers:

  • Algemeen: 040 – 44 000 00
  • Service: 040 – 44 000 11

Hoe kom ik bij de web client van VMware?

Via de volgende link komt u bij de web client, log in bij vSphere Web Client.

Hoe werkt Authenticated SMTP?

Met authenticated logt u in bij de smtp server van interconnect. Dit is nodig als u de mail dienst (POP3/IMAP4) buiten het netwerk van interconnect om wilt gebruiken. Wat is hiervoor nodig?

De SMTP-poort 25 moet veranderd worden naar 587, en de inloggegevens van het betreffende account moeten gebruik worden om te authenticeren. Binnen Outlook kan dit als volgt worden ingesteld. Onder account settings ga je naar more settings, vervolgens naar Outgoing server. Hier zou het vinkje voor “my outgoing server (SMTP) requires authentication” en een vinkje voor “Use same settings as my incoming mail server” aangevinkt moeten zijn. Vervolgens kijkt u onder het tabje: advanced bij de outgoing server (SMTP). Hier moet poort 587 worden ingesteld i.p.v. poort 25.

Ik wil mijn dienst opzeggen

Als u een dienst wilt beëindigen, is dat mogelijk door een mail te versturen naar delivery@interconnect.nl

Uw opzegging dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:
1. De opzegging dient voorzien te zijn van bedrijfsnaam, naam en handtekening;
2. De opzegging moet worden gedaan door de organisatie die de overeenkomst is aangegaan;
3. Uit de opzegging moet onomstotelijk kunnen worden vastgesteld wat wordt opgezegd.

Misbruik domeinnamen

Wanneer u merkt dat een door ons geregistreerd domeinnaam misbruikt wordt, kunt u dit melden via abuse@interconnect.nl.

Wat is de reactietermijn bij contactverzoeken?

Interconnect streeft altijd naar een reactietijd van 1 tot 2 werkdagen.