Interconnect draait op Nederlandse groene stroom

groene stroom

Interconnect hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent veel verschillende aspecten. Één daarvan is de impact die de organisatie heeft op het milieu. Daarom zijn wij vanaf 1 juli 2023 volledig overgestapt op het gebruik van Nederlandse groene stroom. 

Europa energie neutraal

De Europese Unie wil dat Europa tegen 2050 als eerste continent klimaatneutraal is. Dit betekent dat alle Europese deelstaten netto geen broeikasgassen meer mogen uitstoten. Deze doelstelling is vastgelegd in de Europese klimaatwet. Om als land klimaatneutraal te zijn, heeft Nederland een aanvullend beleid opgesteld. Dit houdt in dat het doel is om tegen 2030 minimaal 55% CO2-reductie te realiseren. 

‘Climate Neutral Datacenter Pact’

Om het klimaat en de doelen van zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid te ondersteunen, heeft de Dutch Data Center Association (DDA) zich aangesloten bij de ‘Climate Neutral Datacenter Pact’. Het doel van het pact is om datacenters in Europa tegen 2030 klimaat neutraal te maken. Wij volgen het beleid van de DDA en staan achter de doelen van de ‘Climate Neutral Datacenter Pact’. Hierom streven ook wij ernaar om in 2030 klimaat neutraal te opereren.  

Impact op het milieu verkleinen

Als Nederlands familiebedrijf is het van belang dat wij niet alleen Europese, maar ook Nederlandse doelstellingen steunen. Zo hebben wij er bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Den Bosch voor gezorgd dat wij een deel hemelwater kunnen hergebruiken en hebben wij op ons nieuwe hoofdkantoor en Data & Cloud Center zonnepanelen geplaatst.  

Daarbij beschikken wij over het ISO 14001 milieumanagement certificaat. Deze certificering wordt behaald wanneer een organisatie een milieuzorgsysteem implementeert en zich richt op de continue verbeteringen van de impact op het milieu. Deze certificering hebben wij onder andere verkregen door onze inspanningen om ons nieuwe hoofdkantoor zo energieneutraal mogelijk te maken. Naast het ISO 14001 certificaat, hebben we onlangs ook de zilveren medaille van EcoVadis 2023 in ontvangst genomen.

De inspanningen die wij voorheen hebben geleverd om de focus op MVO te vergroten, vindt u in ons MVO-rapport.  

Interconnect volledig over op Nederlandse groene stroom

Naast voorgaande inspanningen, is ervoor gekozen om volledig over te gaan op Nederlandse groene stroom.  

Zowel zakelijk als particulier zijn we aangesloten op hetzelfde stroomnet. Er wordt op het stroomnet geen onderscheid gemaakt tussen grijze en groene stroom. Het is echter toch mogelijk om te garanderen dat ons volledige stroomverbruik groen wordt opgewekt.   

Door de aanschaf van Nederlandse Garanties van Oorsprong (GvO’s), garanderen wij het gebruik van groene stroom van Nederlandse bron. Een GvO is een certificaat. Dit certificaat bewijst dat energie uit een hernieuwbare bron afkomstig is. Bij de aanschaf van GvO’s is er specifiek gekozen voor de aanschaf van Nederlandse GvO’s. Hiermee steunen wij indirect initiatieven om het aanbod van groene stroom in Nederland te vergroten. Tevens realiseren wij zo mede de doelstelling van de DDA en het ‘Climate Neutral Datacenter Pact’. 

Impact op uw supply chain 

Onze inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen, uiten zich in een beter MVO-resultaat. Dit is niet alleen voordelig voor het milieu, maar dit heeft ook een positieve impact op de dienstverlening die onze klanten leveren. Zo is het mogelijk om in uw MVO-rapport terug te laten komen dat niet alleen u, maar ook uw leveranciers, actief de impact op het milieu willen verkleinen. 

Is het voor uw organisatie verplicht om de Corporate Sustainability Reporting Directive richtlijnen (CSRD-richtlijnen) te volgen? Dan is de focus op MVO vanuit uw leveranciers van groot belang. U bent, door de nieuwe normen, namelijk verplicht om meer rekening te houden met de inzet van milieumaatregelen van uw gehele supply chain. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze groene initiatieven en wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op via sales@interconnect.nl. Wij zijn ook telefonisch te bereiken via: 073 88 000 00.