Eisen veranderen aan cloudomgevingen

Cloud computing

Past uw huidige cloudomgeving en -leverancier nog bij uw (groei)ambities? Wat moet u doen als die analyse uitwijst dat er geen sprake meer is van een goede match? Wij vertellen het u in dit artikel.

Waarom veranderen de eisen?

De eerste stap die komt kijken bij het veranderen van een cloudomgeving is vaststellen en duidelijk uittekenen waarom er geen match meer is met de huidige cloudomgeving en -leverancier. Zo’n mismatch kan namelijk diverse redenen hebben. Tijd om te kijken naar de meest voorkomende.

Hogere beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen

Wellicht had u in het verleden nog genoeg aan een uptime van 98%, maar heeft u nu uw klantenbestand uitgebreid met nieuwe klanten die hogere eisen stellen aan de beschikbaarheid van applicaties en webportalen.

Grote kans dat uw netwerk gestaag uitdijt naarmate uw klantenkring en ambities groeien. Bovendien neemt ook het aantal (IoT-)apparaten binnen moderne netwerken toe, zeker in een tijdperk waarin het hybride werken steeds meer de norm is. Door die ontwikkelingen veranderen vaak ook de onderlinge afhankelijkheden tussen applicaties, systemen en netwerkonderdelen. Meestal worden die afhankelijkheden groter naarmate uw IT-netwerk complexer wordt. Het kan zijn dat uw bestaande cloudomgeving en -leverancier hier niet op toegerust zijn.

Externe expertise

Veel organisaties hebben bij hun eerste stap naar de cloud vooral een cloudomgeving en -leverancier gekozen op basis van prijs, zonder goed vooruit te kijken naar de toekomst. Of ze hebben hardware aangeschaft en ervoor gekozen om hun cloudomgeving zelf te hosten. Bovendien hebben ze de behoefte om zich meer te focussen op kernactiviteiten en besteden ze diensten die niet tot de kern behoren graag uit. De reden om uit te besteden? Sneller innoveren of de kwaliteit van de dienstverlening verhogen.

Veiligheid en compliance

Mede door de nieuwe privacywetgeving en de toenemende dreiging van cybercriminaliteit, stellen klanten steeds hogere eisen aan de veiligheid en compliance van cloudomgevingen. Veel organisaties kiezen voor een nieuwe cloudomgeving als een leverancier niet kan voldoen aan deze verscherpte standaarden.

Vendor lock-in

Het kan zijn dat uw huidige cloudleverancier alleen werkt met eigen oplossingen of soft- en hardware van een beperkt aantal partijen. Dit leidt vaak tot een vendor lock-in, die de flexibiliteit van de cloudomgeving beperkt.

Veranderde eisen: hoe nu verder?

U weet nu dat uw cloudomgeving toe is aan optimalisatie en dat u waarschijnlijk op zoek moet naar een nieuwe cloudprovider. Maar hoe pakt u dit aan en richt u het verandertraject in? Wat zijn de logische vervolgstappen en met welke aandachtspunten en valkuilen moet u rekening houden?

Regel de exit!

Regel het vertrek bij uw huidige cloudprovider in een vroegtijdig stadium via een goede exitstrategie en leg dit vast in een overeenkomst. Het gaat dan vooral om dataportabiliteit en het migreren van uw omgeving. Het niet goed regelen van dit aspect van een cloudmigratie is een valkuil waar veel organisaties intrappen, met vaak vervelende financiële consequenties of een nadelig effect op de bedrijfscontinuïteit.

Het helpt om te werken met open standaarden en open source-oplossingen. Die zijn in elke cloudomgeving te gebruiken en dus ook gemakkelijk te migreren naar een nieuwe cloudomgeving. Open standaarden maken het migratietraject een stuk minder complex en verkleinen de kans op een vendor lock-in.

Welke omgeving kan de nieuwe leverancier bieden?

De volgende stap? Grondig nagaan welke betrouwbare cloudomgeving de nieuwe leverancier kan bieden. U wilt niet voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals prijsschommelingen, trage oplevertijden en het ontbreken van regelmatige updates.

Kijk vooral naar de volgende onderdelen van uw nieuwe cloudomgeving:

  • Financiële stabiliteit. Is de nieuwe serviceprovider in staat om te investeren in het upgraden van hardware?
  • Performance. Kan een provider een cloud omgeving bieden die robuust en modern genoeg is om een hoge performance en nagenoeg 100% uptime te garanderen?
  • Veiligheid en compliance. Waar komen uw privacygevoelige en bedrijfskritische data te staan in de nieuwe cloudomgeving? Heeft de cloudleverancier de juiste certificeringen en beveiligingstechnologie om de kans op security-incidenten in uw cloudomgeving tot een minimum te beperken?
  • Connectiviteit en integratie. Kunt u rekenen op optimale connectiviteit, die nodig is om data snel en gemakkelijk te verzenden, ontvangen en verplaatsen? Hoe zit het met de mogelijkheden om applicaties en systemen te integreren?
  • Multicloud. Beschikt een cloudleverancier over de oplossingen en techniek om een multi-cloud of hybride cloudomgeving aan te bieden en in te richten?

Samenwerking

Kijk ook naar de partijen met wie de cloudprovider samenwerkt.  Welke relatie heeft hij met leveranciers? Neemt hij alleen hun producten af (pure verkoper) of levert hij ook actieve support? En hoe onafhankelijk is de cloudprovider bij het kiezen van technologie en het inrichten van de cloudomgeving van zijn klanten? Dat zijn belangrijke vragen bij het vinden van de juiste cloudleverancier.

Innovatiekracht

Eén van de belangrijkste redenen om over te stappen naar een nieuwe cloudomgeving of -leverancier is het vergroten van de innovatiekracht van uw organisatie. Kijk dus goed of de oplossingen van een nieuwe cloudleverancier dit mogelijk maken. Is de technologie zo ingericht dat u snel kunt reageren op nieuwe marktbehoeften en veranderende klantwensen? Zijn oplossingen schaalbaar? En zijn de belangrijkste componenten van de cloudomgeving toekomstbestendig?

Meer informatie

De in dit artikel genoemde tips en stappen geven u meer inzicht in de kracht en zwaktes van uw huidige cloudomgeving. Zo ziet u snel of uw huidige cloudomgeving en -leverancier toegerust zijn op uw groeiambities. 

Wilt u meer weten over het versterken van uw cloudomgeving en over hoe Interconnect u hierbij kan helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via 073 88 000 00 of sales@interconnect.nl